Het Mysterie van het Management

< Back

Het boek van Taibi KAHLER, THE MASTERY OF MANAGEMENT werd vertaald naar het Nederlands onder de titel HET MYSTERIE VAN HET MANAGEMENT.
(Uitgeverij: Maklu, Antwerpen België, 2000)

Mysterie van het mgmt
Taibi Kahler voert ons mee in het mysterie van het gedrag van de mens: waarom handelen mensen zoals ze handelen? En vooral: wat is de oorzaak van negatief gedrag dat tot disharmonie leidt, tot lagere productiviteit, tot mislukking zowel operationeel als relationeel? Hij schetst in dit boek het gedrag van zes ambitieuze en succesvolle hogere kaderleden de ochtend van een belangrijke directievergadering. Niemand weet wat er op de agenda staat. Het zijn zes zeer verschillende persoonlijkheden – door de auteur gekarikatureerd – maar waarin elkeen een collega, een medewerker, een hiërarchische meerdere of zichzelf zal herkennen. Hoe beleeft elk van hen spanning en onzekerheid? Hoe reageren ze na de vergadering en de aankondiging van het grote nieuws? Wat zijn de eerste signalen van mismanagement? Welke negatieve reacties ontstaan er en hoe kunnen ze vermeden worden?
Deze en nog vele andere vragen beantwoordt Taibi Kahler op een pertinente en tegelijk pragmatische wijze. Op een heldere manier worden de geheimen van ons gedrag, van onze achterliggende motieven – waar we zelf niet meteen een duidelijk zicht op hebben – uit de doeken gedaan.

Taibi KAHLER is doctor in de psychologie. Als consulent van Nasa en verschillende multinationals heeft hij een instrument ontwikkeld voor de verbetering van communicatie en motivatie in de onderneming: Process Communication Management ®. Dit praktisch model heeft zijn meerwaarde reeds twintig jaar bewezen aan tal van succesvolle carrièremensen zoals Bill en Hillary Clinton. Dit model wordt in “Het Mysterie van het Management” beschreven.

Language

  • Français
  • Nederlands
  • English

Calendar

There are no upcoming events.

Contact

Chalude & Associates

Chaussée d'alsemberg - Alsembergsesteenweg 350
Brussels 1190
Belgium

+ 32475547769
+ 32475547769
chalude@chalude.com
http://www.chalude.com

LinkedIn profile